Bractwo MBM

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia jest Stowarzyszeniem działającym przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku- Kamiennej, zlokalizowanym przy ul. Wileńskiej 34. Twórcom Ostrej Bramy zależało na kontynuowaniu tradycji jakie miały miejsce w Wilnie. Toteż na wzór Bractwa Opieki Najświętszej Mani Panny w Wilnie, Ksiądz Proboszcz zakłada Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia przy Sanktuarium Ostrobramskim w Skarżysku-Kamiennej. Dnia 29 listopada 1993 roku odbyło się spotkanie założycielskie. W grudniu tegoż roku Bractwo uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie. Pierwsi członkowie tej organizacji otrzymali legitymacje 2 lutego 1994 roku. Prezesem Bractwa został wybrany Tomasz Służewski. Kolejno następcami byli: Grzegorz Małkus, Zofia Biernacka i obecnie Ewa Latos.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu, posiada osobowość prawną, jest organizacją pozarządową zarejestrowaną jako organizacja pożytku publicznego o charakterze społecznym i skupia wokół siebie osoby chętne, które odczytały w sobie pragnienie niesienia pomocy innym potrzebującym. W 2008 roku do Bractwa należy 41 osób, posiłki gotuje i wydaje 30 wolontariuszy. To Oni bezinteresownie poświęcają swój czas, by głodnych nakarmić, nagich przyodziać, czy spragnionych napoić. Każdy potrzebujący to Drugi Chrystus, któremu powinno się pomóc.

W/g Statutu Bractwo jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego. Zgodnie ze swoim światopoglądem w ramach konstytucyjnych zasad mają na celu:

 1. pogłębienie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym członków Bractwa,
 2. szerzenie kultu Matki Bożej Miłosierdzia
 3. działanie w celu kształtowania właściwych postaw społecznych i przeciwstawienie się społecznym chorobom moralnym.
 4. prowadzenie działalności charytatywnej przez:
  • gotowanie i wydawanie posiłków dla osób i rodzin biednych w jadłodajni
  • zapewnienie godnego mieszkania w okresie jesienno – zimowym dla osób bezdomnych w noclegowni
  • stosowanie różnorodnych metod usprawniających i rewalidacyjnych w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  • podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą lub kryzysem
 5. stosowanie zajęć usprawniających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji w środowisku lokalnym.
 6. realizowanie szeroko rozwiniętej działalności promującej miasto, powiat, region przez obsługę grup turystycznych, pielgrzymkowych i innych odwiedzających okoliczne miejsca kultu religijnego, zabytki kultury i pamięci narodowej.

Przy Matce Bożej Miłosierdzia – Patronce naszego miasta rozwinęła się działalność charytatywna, która swoją różnoraką pomocą stara się zaspakajać potrzeby przychodzących tutaj i proszących o wsparcie. Początkowo działalność prowadzona była w Domu Pielgrzyma, tam 27 grudnia 1997 roku wydano pierwszy gorący posiłek.

Obecnie siedziba Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia i działalność praktyczna prowadzona jest w Domu Miłosierdzia, który został oddany do użytku w 2000 r.
Na ścianie budynku znajduje się napis:

Bogatemu w Miłosierdzie Bogu – na Chwałę Potrzebujących – na Znak Braterstwa.
Dom wzniesiony staraniem ks. kan. Jerzego Karbownika
Kustosza Sanktuarium przy pomocy wiernych Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej,
Miasta, Powiatu, P.F.R.O.N.
poświęcił
Metropolita Wrocławski Henryk Kardynał Gulbinowicz
w obecności
Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego
w Jubileuszowym Roku 75 lat Koronacji Obrazu
Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie
w 80 roku nadania praw miejskich Skarżysku-Kamiennej
dnia 22 czerwca 2002 Roku Pańskiego

MATKO MIŁOSIERDZIA MÓDL SIĘ ZA NAMI.

To tutaj przy Matce Bożej Miłosierdzia:

 • krzewimy modlitwę w obronie życia nienarodzonych
 • otaczamy opieką dzieci z rodzin ubogich , obdarowując ich paczkami w okresie świąt Bożego Narodzenia,
 • dla dzieci z Domów Dziecka województwa świętokrzyskiego organizujemy przybywanie do naszego Sanktuarium, przekazując z tej okazji upominki, organizując miłe spędzenie czasu wśród rówieśników..

Prowadzimy również działalność okazjonalną dla mieszkańców Skarżyska – Kamiennej tj. organizowanie i wydawanie paczek świątecznych dla rodzin, urządzanie kolacji wigilijnej i śniadań wielkanocnych. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Świętokrzyskiego Banku Żywności, dzięki któremu pomagamy wydając żywność osobom potrzebującym z terenu parafii i miasta. Innym rodzajem pomocy jest wydawanie odzieży używanej i pomoc w zaspokojeniu potrzeb higieny osobistej przez możliwość korzystania z kąpieli w udostępnionych łazienkach i zapewnienie środków czystości. Naszą radością są osoby, które skupione przy Sanktuarium w praktycznym działaniu są pomocnikami i apostołami Maryi w wypełnianiu misji, jakie to miejsce spełnia realizując dzieło charytatywne niesienia pomocy drugiemu człowiekowi

Najnowszy Tygodnik Ostrobramski
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position