Bractwo MBM

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia jest Stowarzyszeniem działającym przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku- Kamiennej, zlokalizowanym przy ul. Wileńskiej 34. Twórcom Ostrej Bramy zależało na kontynuowaniu tradycji jakie miały miejsce w Wilnie. Toteż na wzór Bractwa Opieki Najświętszej Mani Panny w Wilnie, Ksiądz Proboszcz zakłada Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia przy Sanktuarium Ostrobramskim w Skarżysku-Kamiennej. Dnia 29 listopada 1993 roku odbyło się spotkanie założycielskie. W grudniu tegoż roku Bractwo uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie. Pierwsi członkowie tej organizacji otrzymali legitymacje 2 lutego 1994 roku. Prezesem Bractwa został wybrany Tomasz Służewski. Kolejno następcami byli: Grzegorz Małkus, Zofia Biernacka i obecnie Ewa Latos.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu, posiada osobowość prawną, jest organizacją pozarządową zarejestrowaną jako organizacja pożytku publicznego o charakterze społecznym i skupia wokół siebie osoby chętne, które odczytały w sobie pragnienie niesienia pomocy innym potrzebującym. W 2008 roku do Bractwa należy 41 osób, posiłki gotuje i wydaje 30 wolontariuszy. To Oni bezinteresownie poświęcają swój czas, by głodnych nakarmić, nagich przyodziać, czy spragnionych napoić. Każdy potrzebujący to Drugi Chrystus, któremu powinno się pomóc.

W/g Statutu Bractwo jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego. Zgodnie ze swoim światopoglądem w ramach konstytucyjnych zasad mają na celu:

 1. pogłębienie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym członków Bractwa,
 2. szerzenie kultu Matki Bożej Miłosierdzia
 3. działanie w celu kształtowania właściwych postaw społecznych i przeciwstawienie się społecznym chorobom moralnym.
 4. prowadzenie działalności charytatywnej przez:
  • gotowanie i wydawanie posiłków dla osób i rodzin biednych w jadłodajni
  • zapewnienie godnego mieszkania w okresie jesienno – zimowym dla osób bezdomnych w noclegowni
  • stosowanie różnorodnych metod usprawniających i rewalidacyjnych w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  • podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą lub kryzysem
 5. stosowanie zajęć usprawniających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji w środowisku lokalnym.
 6. realizowanie szeroko rozwiniętej działalności promującej miasto, powiat, region przez obsługę grup turystycznych, pielgrzymkowych i innych odwiedzających okoliczne miejsca kultu religijnego, zabytki kultury i pamięci narodowej.

Przy Matce Bożej Miłosierdzia – Patronce naszego miasta rozwinęła się działalność charytatywna, która swoją różnoraką pomocą stara się zaspakajać potrzeby przychodzących tutaj i proszących o wsparcie. Początkowo działalność prowadzona była w Domu Pielgrzyma, tam 27 grudnia 1997 roku wydano pierwszy gorący posiłek.

Obecnie siedziba Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia i działalność praktyczna prowadzona jest w Domu Miłosierdzia, który został oddany do użytku w 2000 r.
Na ścianie budynku znajduje się napis:

Bogatemu w Miłosierdzie Bogu – na Chwałę Potrzebujących – na Znak Braterstwa.
Dom wzniesiony staraniem ks. kan. Jerzego Karbownika
Kustosza Sanktuarium przy pomocy wiernych Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej,
Miasta, Powiatu, P.F.R.O.N.
poświęcił
Metropolita Wrocławski Henryk Kardynał Gulbinowicz
w obecności
Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego
w Jubileuszowym Roku 75 lat Koronacji Obrazu
Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie
w 80 roku nadania praw miejskich Skarżysku-Kamiennej
dnia 22 czerwca 2002 Roku Pańskiego

MATKO MIŁOSIERDZIA MÓDL SIĘ ZA NAMI.

To tutaj przy Matce Bożej Miłosierdzia:

 • krzewimy modlitwę w obronie życia nienarodzonych
 • otaczamy opieką dzieci z rodzin ubogich , obdarowując ich paczkami w okresie świąt Bożego Narodzenia,
 • dla dzieci z Domów Dziecka województwa świętokrzyskiego organizujemy przybywanie do naszego Sanktuarium, przekazując z tej okazji upominki, organizując miłe spędzenie czasu wśród rówieśników..

Prowadzimy również działalność okazjonalną dla mieszkańców Skarżyska – Kamiennej tj. organizowanie i wydawanie paczek świątecznych dla rodzin, urządzanie kolacji wigilijnej i śniadań wielkanocnych. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Świętokrzyskiego Banku Żywności, dzięki któremu pomagamy wydając żywność osobom potrzebującym z terenu parafii i miasta. Innym rodzajem pomocy jest wydawanie odzieży używanej i pomoc w zaspokojeniu potrzeb higieny osobistej przez możliwość korzystania z kąpieli w udostępnionych łazienkach i zapewnienie środków czystości. Naszą radością są osoby, które skupione przy Sanktuarium w praktycznym działaniu są pomocnikami i apostołami Maryi w wypełnianiu misji, jakie to miejsce spełnia realizując dzieło charytatywne niesienia pomocy drugiemu człowiekowi

Najnowszy Tygodnik Ostrobramski