Ksiądz Karol Piłat

Duchowni posługujący w naszej parafii

Słowo o nas
Najnowszy Tygodnik Ostrobramski