Ksiądz Rafał Widuliński

Urodzony 19 marca 1971 w Końskich. Ukończył Seminarium Duchowne w Radomiu.

W 1997 r. przyjął świecenia Kapłańskie z rąk ks. bpa E. Materskiego.

Tytuł magistra uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pracował w parafiach: Św. Jadwigi Królowej – Radom, św. Rodziny w Kozienicach, Katedrze Radomskiej, a od 2015 r. w Ostrej Bramie.

Duchowni posługujący w naszej parafii

Słowo o nas