Bądź posłuszny Bogu …
Źródło zdjęcia: https://kultura.wiara.pl/doc/607359.Kany-z-Kany   Od kilku dni w Kościele mamy okres zwykły. Mówiąc zwykły czasami myślimy – banalny, szary, niedoceniany, prosty, normalny… Papież Jan XXIII pisał: „Nie chodzi o to...
Czytaj więcej
Narodzeni do nowego życia
    Wśród siedmiu sakramentów, które ustanowił Pan Jezus, jeden jest szczególny. Jest nim chrzest. Dlaczego jest szczególny? Przede wszystkim dlatego, że prawie nikt z nas nie pamięta własnego chrztu....
Czytaj więcej
Boże Narodzenie 2018
    Noc niech będzie jak dzień upragniony Gdy się Jezus rodzi między nami Cisza, pokój, zwierzęta życzliwe I na ziemi ten kawałek nieba. W zwykłym żłobie, w środku Twego...
Czytaj więcej
Jest czy przychodzi?
    Jest czy przychodzi? Pytanie to powraca co roku w okresie, w którym wypowiadając słowo „adwent” (łac. adventus), które oznacza przyjście, godzimy się na ową sprzeczność. Przecież cały rok...
Czytaj więcej
Uważajcie na siebie…
    Wiara jest skarbem, który Bóg złożył w naszym sercu, a my „przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas”....
Czytaj więcej
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
Źródło zdjęcia: episkopat.pl   Oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. Wyznajemy wobec nieba...
Czytaj więcej
Jak miła Panie jest świątynia Twoja…
    Dzisiejsza uroczystość wskazuje na dwie rzeczywistości: ziemską i niebiańską. Obchodzimy rocznicę poświęcenia tego kościoła, budynku, w którym gromadzimy się na sprawowanie liturgii,  sakramentów, słuchanie słowa Bożego i modlitwę....
Czytaj więcej
Nie wiecie, o co prosicie…
    „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. Tę prośbę uczniów Chrystusa z pewnością wielokrotnie moglibyśmy uczynić swoją. Ile razy prosiliśmy Pana o to, co nam...
Czytaj więcej
Królowo Różańca świętego
    Bogarodzico Dziewico, Maryjo, Królowo Polski i Królowo Różańca świętego! Oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace, radości i cierpienia. Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie...
Czytaj więcej
Najnowszy Tygodnik Ostrobramski