Pan Jezus w swojej publicznej działalności w doskonały sposób kontynuuje misję proroków – wśród nich ukazanego dziś – proroka Jonasza.

Wezwanie do nawrócenia, czyli zmiany sposobu myślenia i postępowania potwierdza bliskością królestwa Bożego, dostrzegalną ludzkim okiem i sercem w Jego Osobie. Stawiając konkretne wymagania daje też swoją obecność i pomoc. Wybiera i powołuje uczniów, którzy przez formację i bycie razem z Mistrzem mają nieść ludziom światło Jego słowa, aby w głoszeniu Ewangelii, której są świadkami prowadzili do spotkania z Bogiem przez walkę z mocami zła i ciemności, przykład zaufania Bogu i czynienie dobra.

Bycie uczniem Chrystusa, do czego wzywa On i zaprasza jest udziałem w wydarzeniach Jego życia i odkrywaniem Jego mądrości w swoim sumieniu, w modlitwie i we wspólnocie Kościoła.

 

ks. Łukasz Zieliński

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.