Dekret Stolicy Apostolskiej

KONGREGACJA ds. KULTU BOŻEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. 2103/03/L

RADOM

Na prośbę Jego Ekscelencji Księdza Zygmunta Zimowskiego, Biskupa Radomskiego, wyrażoną w liście z dnia 16 października 2003 roku, mocą szczególnej władzy udzielonej przez Ojca Świętego JANA PAWŁA II, całym sercem zezwalamy, aby pobożnie czczony, słynący łaskami obraz Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej, mógł być w imieniu i powagą samego Ojca świętego uwieńczony godną koroną.

Bez względu na przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dn18 listopada 2003 roku.

+ Franciscus Card. Arinze Prefekt
+ Dominicus Sorrentino Arcybiskup Sekretarz