Pielgrzymki

W Skarżysku-Kamiennej, przy trasie krajowej E7 Warszawa – Kraków istnieje wierna kopia wileńskiej Ostrej Bramy. Jest to cząstka Wilna na świętokrzyskiej ziemi, powstała z inicjatywy ówczesnego Ordynariusza Diecezji Radomskiej – ks. Bp. Edwarda Materskiego, z pochodzenia Wilnianina, aby rozsławić kult Matki Bożej na zachód od Wilna. Sanktuarium uczy historii Polski i rozsławia imię Matki Bożej Ostrobramskiej.

Poświęcenia kaplicy dokonał w 1989 roku ks. Kard. Józef Glemp Prymas Polski i umieścił w niej wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia. Obok kaplicy znajduje się kościół, w którym godne uwagi są piękne witraże z postaciami polskich świętych i błogosławionych oraz scenami z życia Maryi. Wokół Sanktuarium wybudowana została Droga Krzyżowa jako wotum za 2000 lat chrześcijaństwa. Znajduje się tutaj tablica katyńska, ponarska, a także upamiętniająca skarżyszczan pomordowanych w czasie II wojny światowej.

W wybudowanym Domu Miłosierdzia prowadzona jest działalność charytatywna. Przy Sanktuarium funkcjonuje Dom Pielgrzyma, będący miejscem odpoczynku i bazą wyjazdową do atrakcyjnych miejsc regionu świętokrzyskiego, takich jak: Kałków, Wąchock, Święty Krzyż, Święta Katarzyna