Przygotowania do Koronacji

Wdzięczni Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za zgodę na koronację wizerunku Matki Miłosierdzia w Sanktuarium Ostrobramskim w Skarżysku-Kamiennej, otworzyliśmy serca na łaski płynące z tego wydarzenia i na zobowiązania, które z tej koronacji wynikają. Przygotowaliśmy Matce Miłosierdzia Koronę
– przez modlitwę, bo koronacja to akt modlitwy;
– przez posłuszeństwo, bo Królowa mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5);
– przez czyny miłosierdzia, bo to szczególny tytuł koronowanej Matki.

Deklaracje podjęte jako dar koronacyjny dla Matki Bożej złożyliśmy w stągwiach w kaplicy Matki Bożej.

Czyniąc to między innymi na nabożeństwach:

W każdą pierwszą sobotę miesiąca podczas nocnych adoracji Eucharystycznych.

W każdy poniedziałek o godz. 17.30 w uroczystym nabożeństwie różańcowym.

Codziennie o godz. 21.00 podczas wieczornego Apelu.

Chcieliśmy jeszcze bardziej zrozumieć, jak wielki skarb został nam dany, byśmy z jeszcze większą świadomością mogli powtórzyć za św. Elżbietą: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” ( Łk1,43)

Szczególnym przygotowaniem był czas nawiedzenia wszystkich rodzin naszej parafii przez Matkę Miłosierdzia w kopii Jej Ostrobramskiego Obrazu. Nawiedzenie to miało nas jeszcze bardziej związać z Matką Bożą. Była to szczególna okazja, by Maryi zawierzyć sprawy rodziny i prosić Ją, by była Gwiazdą Przewodnią i Doradczynią w życiu. Peregrynacja rozpoczęła się 2 lutego równocześnie w trzech miejscach parafii.

Aby jak najlepiej przygotować Sanktuarium i jego otoczenie do koronacji prowadziliśmy intensywne prace materialne. Wspólnie dołożyliśmy wszelkich starań, aby hasło „modlitwa, praca i ofiara”, które towarzyszyło nam przy budowie Sanktuarium, przyświecało nam również przy jego ubogacaniu i upiększaniu.

Drodzy, przeżyliśmy historyczne wydarzenie w naszym mieście, trwając jednomyślnie na modlitwie.