Sympozjum Ostrobramskie – Szkołą Miłosierdzia

W dniach 19-20 listopada 2004r. w Sanktuarium Ostrobramskim odbyło się sympozjum pod hasłem: “Sanktuarium Ostrobramskie – Szkołą Miłosierdzia”.
Organizatorzy:

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
Polskie Towarzystwo Mariologiczne

PRELEGENCI:

Ks. Arcybiskup S. Nowak – “Teologia Miłosierdzia”( Miłosierdzie Boże połączone z działaniem Maryi jako Matki Milosierdzia)
Ks. Biskup K. Ryczan – “Człowiek drogą Kościoła – Kościół w służbie człowieka”
Ks Biskup Z. Zimowski – “Nowa wyobraźnia Miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II”
Ks. dr Z. Niemirski – “Miłosierdzie w Biblii”
Ks. E. Staniek – “Miłosierdzie u Ojca Kościoła”
Ks. B. Mierzwiński – “Kościół o bezrobociu”
Dr K. Staniek – “Maryja jako Matka Miłosierdzia w Kazaniach Koronacyjnych”
K. Czerwik – “Teologia Liturgii Koronacji”
Ks. T. Siudy – “Sanktuaria Maryjne w nauczaniu Jana Pawła II-ego”
Ks. Rektor W. Depo – “Sakrament pokuty – sakramentem miłosierdzia”
O. Zachariasz – “Cywilizacja miłości miłosiernej”.