Sakramenty Święte

CHRZEST ŚWIĘTY:
Udzielanie chrztu św. powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. W niebezpieczeństwie śmierci należy ochrzcić dziecko gdziekolwiek się znajduje, polewając główkę dziecka zwykłą wodą, wymawiając słowa: „Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W naszej parafii chrzty odbywają się w I i III niedzielę miesiąca (lub większe święta) podczas Mszy św. o godz. 12.30. W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie – potrzebna jest do tego zgoda Księdza Proboszcza. Dokumenty potrzebne przy prośbie o CHRZEST ŚWIĘTY:

Akt urodzenia dziecka z USC;
Dane personalne rodziców: adres i miejsce zamieszkania, wiek, data i miejsce przyjęcia sakramentu małżeństwa;
Dane personalne rodziców chrzestnych: adres i miejsce zamieszkania, wiek, zaświadczenie proboszcza miejsca ich zamieszkania o braku przeszkód pełnienia funkcji chrzestnego.

Chrzestnym może być tylko praktykujący katolik, bierzmowany. Nie może być ten, kto nie przyjmuje sakramentów świętych, żyje w związku nie sakramentalnym, nie bierze udziału w katechizacji dla młodzieży uczącej się. Chrzest w innej parafii może odbyć się za pisemnym pozwoleniem ks. Proboszcza parafii zamieszkania.

Dzień chrztu św. jest uroczystością religijną całej rodziny, wyrazem tego jest spotkanie przy stole Eucharystycznym: Komunia św., nie tylko rodziców dziecka i chrzestnych, ale całej rodziny.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA:
Udzielany jest uczniom klas III gimnazjum. Uczniowie przygotowani są podczas katechezy szkolnej, oraz poprzez cykl spotkań formacyjnych. Kandydat musi także wykazać odpowiedni poziom wiedzy religijnej. Kandydaci ochrzczeni poza naszą Parafią zobowiązani są dostarczyć metrykę chrztu z Parafii, w której przyjmowali Chrzest Święty.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
Ślub zgłaszamy trzy miesiące przed przewidywanym czasem zawarcia. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia duszpasterskiej rozmowy i spisania protokołu przedmałżeńskiego:

Dane narzeczonych (wskazany dowód osobisty, prawo jazdy lub inny ze zdjęciem),
Metryka chrztu (aktualnie wydana – nie starsza niż pół roku),
Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
Świadectwo ukończenia katechezy w szkole zawodowej lub średniej,
Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej.
Przy ślubie konkordatowym 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dłużej niż 3 miesiące do dnia ślubu) – nie dotyczy mających już kontrakt cywilny.
W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Narzeczeni otrzymują także karteczkę do spowiedzi św. na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać księdzu spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

PORADNIA RODZINNA czynna jest we wtorki od godz. 16.00-18.00 w Centrum Ostra Brama.

POGRZEB
Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina w Parafii zamieszkania. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek Proboszcza, na którego parafii zmarły zamieszkiwał. Aby zgłosić pogrzeb, należy przynieść następujące dokumenty:

  • akt zgonu zmarłej osoby,
  • zaświadczenie o przyjęciu SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH (w przypadku śmierci w szpitalu lub w przypadku śmierci poza terenem parafii),
  • pisemną zgodę na pogrzeb od ks. Proboszcza parafii zamieszkania (jeśli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią).

Więcej informacji można uzyskać w kancelarii parafialnej.