Kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej

Od 22 października 1989 r. –  dnia intronizacji obrazu  Matki Miłosierdzia przybywają pątnicy, by modlić się przed wizerunkiem Pani Ostrobramskiej, prosić o potrzebne łaski  i dziękować za otrzymane. Wdzięczność wyrażana jest przez piękne wpisy  znajdujące się w Księdze Pamiątkowej oraz około 3  tysięcy wotów, które  w podziękowaniu za otrzymane łaski wciąż są ofiarowywane Matce Bożej Ostrobramskiej.

Do najcenniejszych zaliczamy różaniec i piuskę dary św. Jana Pawła II. i różę (przekazaną przez rodzinę za Polonii Amerykańskiej), poświęconą przez Papieża Polaka. Są cztery świece wotywne przekazane przez papieży  Benedykta XVI i Franciszka, oraz  ks. Henryka kard Gulbinowicza, ks. abpa Stanisława Nowaka, także świeca apelowa ofiarowana przez Ojców Paulinów z Jasnej Góry z racji 50. rocznicy rozpoczęcia Apeli Jasnogórskich. W kaplicy znajduje się biret od kard. Gerharda Müllera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, mitra abpa Zygmunta Zimowskiego, odznaczenie bpa Edwarda Materskiego. Jedna tablica poświęcona jest naszej Ojczyźnie a druga śp. ks. abp. Zygmuntowi Zimowskiemu w podziękowaniu za koronację i okazywaną życzliwość.

Kaplica Matki Bożej otwarta jest w godzinach 6.30 – 21.30