Działalność

Działalność charytatywna w Domu Miłosierdzia oparta jest na wolontariacie, nad organizacją i właściwą realizacją zamierzeń i zadań czuwa Vice Prezes Bractwa Marianna Fałczyńska. Głównym przesłaniam tych działań jest prowadzenie: jadłodajni, noclegowni i świetlicy. Bractwo organizuje pomoc ofiarom przemocy.

  1. W jadłodajni od 1996 roku przygotowywane są posiłki dla osób ubogich, potrzebujących pomocy. W zależności od pory roku z posiłków korzysta od 100-200 osób dziennie (jesienią i zimą więcej). Niejednokrotnie żywią się u nas całe rodziny, a dla wielu osób jest to jedyny gorący posiłek dziennie. Natomiast zabrany dodatkowo słoik zupy stanowi kolację. Każdy głodny jest nakarmiony. Jadłodajnia czynna jest codziennie również w niedziele i święta. Coraz częściej można zauważyć przychodzące matki z dziećmi. Jest piękny zwyczaj w naszej wspólnocie parafialnej, iż w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wierni dzielą się produktami żywnościowymi, z których sporządzane są posiłki w Domu Miłosierdzia. Wydawanie posiłków na taką skalę zawdzięczamy ludziom dobrej woli, sponsorom indywidualnym, zakładom pracy, które rozumiejąc potrzeby innych wspierają tę działalność. Od dziewięciu lat organizowane są bale charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na te działania.
  2. Noclegownia działa od 2001 r. w okresie od października do kwietnia. Przeznaczona jest dla bezdomnych, nie posiadających stałego źródła dochodu. Do dyspozycji mamy 20 miejsc stałych, a w okresie mrozów możemy przyjąć więcej osób wykorzystując inne pomieszczenia i dodatkowe materace. Przychodzący do noclegowni nie tylko nocują w godnych warunkach, ale również mają możliwość korzystania z łaźni, świeżej bielizny i ubrań oraz posiłków. Mają też zapewnioną pomoc medyczną, jeśli zachodzi takowa potrzeba. W odpowiedzi za okazaną życzliwość, ci ludzie, włączają się w prace na rzecz Sanktuarium. Odśnieżają plac przy kościelny, pomagają przy utrzymaniu porządku i w ten sposób jakby spłacali dług wdzięczności za otrzymywane dobro. Dla potrzebujących jest możliwość korzystania z Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych oraz pomocy prawnej.
  3. Świetlica dla dzieci szkolnych pod nazwą Ostra Brama czynna jest w godzinach popołudniowych. Tutaj zapewniana jest pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w odrabianiu lekcji, zorganizowaniu czasu pozaszkolnego oraz poradnictwo. Otrzymują one codziennie posiłek, korzystają z zabaw i gier w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Przed świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocy bardzo chętnie wykonują ozdoby choinkowe, świąteczne stroiki oraz kartki. Z opiekunami biorą udział w nabożeństwach parafialnych np. różańcowym czy majowym.
  4. Prowadzona jest również pomoc doraźna dla ofiar przemocy w rodzinie, gdzie kobieta dotknięta przemocą najczęściej z dzieckiem otrzymuje doraźne schronienie do czasu rozwiązania problemu.