Znaki Papieskie

W roku 1986 zapadła decyzja o budowie w Skarżysku-Kamiennej świątyni w nowopowstałej parafii p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej. Już na samym początku budowy, gdy jeszcze sporządzane były plany kościoła, pomyślano o przygotowaniu KAMIENIA WĘGIELNEGO. Było wielkim szczęściem parafian i wiernych całej Diecezji Radomskiej, że kamień węgielny pod budowę Świątyni Ostrobramskiej poświęcił Jan Paweł II podczas Mszy św. 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie. Został on wmurowany w ścianę kościoła w dniu 14 lipca 1991 r. przez Nuncjusza Apostolskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka.

Tempo budowy Sanktuarium było imponujące – już 22 października 1989 r. Matka Boża w swoim Ostrobramskim Wizerunku wstępuje w progi poświęcanej ku Jej czci kaplicy, aby pozostać ze swymi wiernymi na ojczystej ziemi już na zawsze. W tym podniosłym momencie obecny był Ojciec Święty poprzez swoje słowo odczytane przez ks. bp. Odzimka.

Z biegiem czasu zaczyna się rozwijać miasto i Sanktuarium. Rośnie przywiązanie Skarżyszczan do swojej Matki. W tej sytuacji Ojciec Święty zawierza Matce Bożej Miłosierdzia miasto Skarżysko-Kamienną oraz ustanawia Ją Patronką tego miasta. W dniu 12 listopada 1995 r. Nuncjusz Apostolski Ksiądz Arcybiskup Kowalczyk odczytuje dekret papieski mówiący o ogłoszeniu nowej Patronki Skarżyska. 16 listopada 1997 r. na murze kościoła została umieszczona TABLICA ZAWIERZAJĄCA przez Jana Pawła II Matce Bożej Miłosierdzia Skarżysko-Kamienną.

Wymownym znakiem obecności wśród nas Ojca Świętego jest WITRAŻ przedstawiający Papieża na tle dwóch polskich Sanktuariów: Jasnej Góry i Ostrej Bramy. Został on poświęcony 30 lipca 1996 r. i znajduje się nad głównym wejściem do kościoła.

25 maja 1997 r., podczas 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu Ojciec Święty poświecił SREBRNĄ RÓŻĘ – dar Polonii z Chicago. Została ona zamocowana przy Obrazie Matki Bożej i stanowi jedno z najcenniejszych wotów w Sanktuarium.

Pół roku później, 01.października 1997 r. Jan Paweł II błogosławi wszystkim przybywającym do Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej pątników. Czyni to w sposób trwały przekazując swe BŁOGOSŁAWIEŃSTWO na piśmie na ręce ks. bp. Edwarda Materskiego na kopii Obrazu Matki Bożej.

Najcenniejszą pamiątką od Ojca Świętego jest ZŁOTY RÓŻANIEC przekazany do Sanktuarium z Watykanu poprzez ks. bp. Ordynariusza Jana Chrapka w święto NMP Królowej Polski 3 maja 2000 r. Ojciec Święty przekazując ten różaniec prosił o szczególną modlitwę za Papieża w Jego apostolskiej posłudze kościołowi i światu. Dlatego 16-go każdego miesiąca modlimy się w tych intencjach – o godz. 18.00 odprawiona jest Msza Święta, a dookoła Sanktuarium – Droga Krzyżowa.

Ponieważ cześć do Matki Najświętszej wciąż rosła, zrodziła się myśl o ukoronowaniu Obrazu Matki Bożej koronami papieskimi. Gdy ks. bp. Zygmunt Zimowski zwrócił się z prośbą do Ojca Świętego o ukoronowanie Obrazu Matki Bożej, Jan Paweł II przekazał swoją PIUSKĘ jako znak łączności z naszym Sanktuarium. Piuskę tę Ksiądz Biskup przekazał w dniu 9 lutego 2003r.

Późną jesienią 2006 r. tuż obok Sali Maryjnej został zasadzony młodziutki dąb, nazwany imieniem Papieża Polaka – dar p. Mariana Spadłosa z Lublina, ofiarowany przy okazji bytności Radia Maryja w naszym Sanktuarium. Drzewko poświęcił papież Benedykt XVI w Częstochowie w czasie swojej pierwszej pielgrzymki „ Śladami Jana Pawła II” 26 maja 2006 r.

Dwa razy wystosowane zostało zaproszenie do odwiedzenia Sanktuarium przez Ojca Świętego – raz przez władze miejskie, raz przez władze diecezjalne.

Modlitwa za Ojca Świętego wyrażała wdzięczność za te dary. Mieszkańcy Skarżyska bardzo licznie uczestniczyli w Skarżyskiej Ostrej Bramie w modlitewnym czuwaniu podczas dni cierpienia, śmierci i pogrzebu swojego największego Pasterza. Ta pamięć po Ojcu Świętym trwa nadal w sercach ludzi, którym pozostawił na tym miejscu tak liczne znaki swojej łączności.