1% podatku za 2021r.


         Istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego

za 2021 rok na rzecz Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia,

prowadzącego przy Sanktuarium działalność charytatywną.

 

Rozliczenia prosimy przynosić do sekretariatu Sanktuarium od 15 lutego.

Pomoc przy rozliczaniu PIT-ów udzielana będzie od 21 lutego
w Centrum „OSTRA BRAMA”.

 

Bardzo dziękujemy za taką formę wsparcia.