Ksiądz Prałat dr Jerzy Karbownik
Proboszcz i Kustosz Sanktuarium
e-mail: kustoszostrobramski@wp.pl

Urodził się 15 maja 1951 roku w Końskich woj. świętokrzyskie. W roku 1969 rozpoczyna studia w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, z przerwą na odbycie służby wojskowej w latach 1970-1972 w Bartoszycach.

Święcenia kapłańskie:
otrzymał z rąk księdza biskupa Walentego Wójcika dnia 5 czerwca 1976 roku w rodzinnej parafii w Kazanowie.

Służba w Kościele:

 • 1986 – Ksiądz biskup Edward Materski ordynariusz diecezji sandomiersko – radomskiej mianował na proboszcza nowo powołanej parafii p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej, w której prowadzi działania duszpasterskie do dnia dzisiejszego
 • 1982 – 1986 – Parafia Klimontów – wikariusz
 • 1980 – 1982 – Parafia Św, Michała w Ostrowcu Św. – wikariusz
 • 1978 – 1980 – Parafia Bliżyn – wikariusz
 • 1976 – 1978 – Parafia Pawłowice – wikariusz

Studia:

 • Seminarium Duchowne w Sandomierzu (1969 – 1973)
 • Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział teologiczny w Radomiu ( 2000 – 2002).
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Liturgiki – studia doktoranckie (2006-2011)
 • 26 .09.2011 r. – obrona rozprawy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora nauk teologicznych w zakresie liturgiki pastoralnej

Uroczystości i wydarzenia w Sanktuarium:

Organizuje liczące się uroczystości w mieście, dekanacie i diecezji:

 • Poświęcenie kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej i intronizacja Obrazu (1989r)
 • Konsekracja kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej (1993r.)
 • Ogłoszenie dekretu papieskiego, iż Matki Boża Miłosierdzia zostaje Patronką Miasta (1995r)
 • Koronacja wizerunku Matki Bożej (2005r.)
 • Zakończenie Peregrynacji wizerunku Jasnogórskiego po diecezji radomskiej (2007r.)

Grupy duszpasterskie działające przy Sanktuarium:

pod nadzorem księdza istnieją grupy duszpasterskie ludzi świeckich, wspierające modlitwą i pracą działania sanktuarium i parafii

 • KŻR-y (męskie i żeńskie)
 • Bractwo Szkaplerza Świętego
 • Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, prowadzące działalność charytatywną na rzecz ludzi potrzebujących pomocy
 • Rycerze Kolumba im. Matki Bożej Ostrobramskiej, męska organizacja służebna katolików świeckich
 • Polski Związek Kobiet Katolickich

Prace budowlane:
W 1986 roku rozpoczyna budowę – Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej (wiernej Ostrej Bramy z Wilna). W tym miejscu wybudowano:

 • Kaplicę Ostrobramską,
 • Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej,
 • Drogę krzyżową wokół sanktuarium,
 • Dom pielgrzyma
 • Dom Miłosierdzia, w którym prowadzona jest działalność charytatywna

Nagrody i odznaczenia:

 • Kapelan Jego Świątobliwości (prałat)
 • Dziekan Kapituły Ostrobramskiej
 • V-ce Dziekan Dekanatu
 • Relator II Synodu diecezji radomskiej
 • Duszpasterz Strażaków
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
 • Członek Rady Ekonomicznej diecezji radomskiej
 • Za pracę społeczną na rzecz innych przez KAI i Redakcję Programów Katolickich TVP został ogłoszony wśród dziesięciu proboszczów z Polski „Proboszczem Roku 2004″

W podziękowaniu za współpracę i działania dla dobra organizacji społecznych i zawodowych otrzymał:

 • Statuetkę „Powiatowe Dęby”.
 • Złotą odznakę od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
 • Odznakę Przyjaciel Dziecka
 • Akt nadania Kordelasa Leśnika Polskiego i inne.

Publikacje:
Ma udział w publikacji wielu pozycji książkowych, płyt DVD i CD, kaset, które przybliżają Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej, jak:

 • „Miłosierdzia znak świetlany” – album
 • „Sanktuarium Ostrobramskie – szkołą miłosierdzia” – pozycja książkowa
 • „Miłość na nowo odkryta” – pozycja książkowa
 • „Sanktuarium Miłości” – pozycja książkowa
 • „Pamiętamy, kochamy, modlimy się”-wpisy do księgi kondolencyjnej poświęconej Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II
 • „Słowa – wota” antologia wierszy Maryjnych – skarżyskich poetów
 • „Koronacja Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej” – pozycja książkowa
 • kalendarze od 1995 roku
 • płyta DVD „Koronacja Obrazu Matki Miłosierdzia”
 • płyta CD „Tej, co w Ostrej świeci Bramie” – muzyka z Mszy świętej koronacyjnej
 • płyta CD „Miłosierdzie to drugie imię miłości”
 • tygodnik „Ostra Brama nad Kamienną” wydawany od 1994 roku

Duchowni posługujący w naszej parafii

Słowo o nas