Przyjdź poMOC – wizyta studyjna – relacja

W ramach projektu „Przyjdź poMoc – wsparcie osób bezdomnych w powiecie skarżyskim” grupa 15 osób miała okazję zobaczyć miejsca, które bezdomni sami wyremontowali i stworzyli dom. Swoim doświadczeniem podzielili się z nami: Mariusz Andrukiewicz ze Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna oraz ks. Mirek Tosza ze Stowarzyszenia „Betlejem” z Jaworzna.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” działa na terenie powiatu cieszyńskiego od 1996 roku. Prowadzi placówki oferujące pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej: dzieciom i młodzieży, samotnym matkom, osobom doświadczającym przemocy, bezdomnym:

Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”;

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie;

Centrum Edukacji Socjalnej, na które składają się: Dział Warsztatów Treningu Pracy, Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Psychologicznej Gminne Centrum Informacji Zawodowej, Dom Wspólnoty czasowego pobytu, Dom Wspólnoty docelowego pobytu, Dom Wspólnoty docelowego pobytu;

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”;

Centrum Wolontariatu.

Co roku z pomocy Stowarzyszenia korzysta około 5 tysięcy osób. Wspólnotę „Betlejem” tworzy środowisko ludzi skupionych wokół domu przy ul. Długiej 16 w Jaworznie: bezdomni, ubodzy, ich przyjaciele i wolontariusze. W budynku po ponad 100 letniej, dawnej szkole podstawowej – mieszka obecnie 20 osób. Większość z nich ma za sobą bolesne doświadczenie bezdomności, uzależnienia, rozbitego małżeństwa, utraty wolności i odrzucenia. Jesteśmy razem, by kochać Boga, służyć ubogim i wraz z nimi głosić Ewangelię.

Dom Modlitwy i Życia z Ubogimi „Betlejem” w Jaworznie powstał z inspiracji ks. Mirosława Toszy. Budynek, w którym Wspólnota zakotwiczyła, ufundowany został w 1913 r. z okazji narodzin dziecka cesarza Franciszka Józefa. Był siedzibą szkoły powszechnej. W 1995 r. został zakupiony od miasta Jaworzna za symboliczną złotówkę przez Stowarzyszenie „Dobroczynność”. Kilka lat wcześniej szkoła wyprowadziła się stamtąd na nowe miejsce, a stuletni budynek popadał w ruinę. Dzięki Wspólnocie „Betlejem” zyskał nowe życie.

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.