24 mar, 2024
Droga Krzyżowa
  • 24 marca 2024 19:00 - 24 marca 2024 21:00
  • Wydarzenia 2024
  • $0

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w Drodze Krzyżowej
z par. św. Brata Alberta
 do Ostrej Bramy


NIEDZIELA PALMOWA godz. 19.00