14 maj, 2020
Dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia
  • 14 maja 2020 00:00 - 14 maja 2020 23:45
  • Wydarzenia 2020
  • $0

Czcigodni Księża,

Drodzy Bracia i Siostry

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

Zapraszam serdecznie do podjęcia wyżej wymienionej inicjatywy.

 

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski