9 cze, 2018
XI Integracyjny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej ” Muzyką do nieba „
  • 9 czerwca 2018 12:00 - 10 czerwca 2018 19:00
  • Wydarzenia 2018
  • $0
Muzyką wyrażajmy swoją radość Panu. W człowieku spotyka się niebo z ziemią, człowiecza dusza potrzebuje nadziei, wiary i sensu istnienia. Muzyka jest strumieniem zraszającym serca niosące jak potok dobro naszym braciom i siostrom. Więc jeśli: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” (Mat. 25, 40)

XI INTEGRACYJNYM FESTIWALU MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

„MUZYKĄ DO NIEBA”

 Honorowy Patronat:

Ordynariusz Radomski – ks. bp HENRYK TOMASIK,

PPHU „Wtórpol” – LESZEK WOJTECZEK Sp. z o.o.

 

REGULAMIN FESTIWALU

1. Miejsce i termin:

XI Integracyjny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej ” Muzyką do nieba ” odbędzie się 9 czerwca 2018 r, w Skarżysku – Kamiennej na „błoniach” przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.

2. Program Festiwalu:

– część I: prezentacje zespołów i artystów niepełnosprawnych (rozpoczęcie od godziny 12.00),
– część II: część konkursowa muzyki chrześcijańskiej (rozpoczęcie ok. godziny 14.00),
– część III: od godziny 20.00

3. Cele Festiwalu:

– propagowanie muzycznych form ewangelizacji i jedności chrześcijańskiej;
– prezentacja dorobku solistów i zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim;
– integracja niepełnosprawnych wykonawców i środowisk młodzieży katolickiej.

4. Organizatorzy Festiwalu:

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej, Rada Lokalna Rycerzy Kolumba, Partner strategiczny i współorganizator: PPHU „Wtórpol”Sp. z o.o.

5. Przewidywani patroni medialni Festiwalu:

TVP Kielce, TV Trwam, TV Dami, Radio Kielce, Radio Plus, Echo Dnia, Gość Niedzielny, Tygodnik Skarżyski, skarżysko24.pl, ddsk.pl, wiara.pl,

6. Biuro Festiwalu:

Organizacją Festiwalu oraz kontaktami z wykonawcami zajmuje się Biuro Festiwalu w osobach:
Jarosław Wiśnios, Grzegorz Małkus,
Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wileńska 34,
tel. 41 2538800 fax. 41 2529100, e-mail:ostrobramska@ostrobramska.pl, https://www.ostrobramska.pl

Opiekun Festiwalu: Kustosz Sanktuarium Ostrobramskiego, ks. Prałat Jerzy Karbownik

Warunki Udziału w XI Festiwalu „Muzyką do nieba”

7. Wykonawcy Festiwalu:

Do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać się i uczestniczyć wykonawcy: soliści, grupy wokalne, zespoły wokalne i instrumentalne, którzy w swej twórczości nie naruszają wartości chrześcijańskich.

8. Uczestnicy części konkursowej:

Do części konkursowej Festiwalu zostaną zakwalifikowani przez jurorów wykonawcy, którzy nadeślą w terminie do Biura Festiwalu zgłoszenie propozycji utworów o tematyce chrześcijańskiej, które powinno zawierać następujące wymagania:

– informacje o wykonawcy na karcie zgłoszenia,
– propozycje 2 utworów (teksty utworów), które będą wykonane, ewentualnie nośnik z nagraniami,
– „rider” (techniczne wymagania wykonawcy).

9. Informacje dla wykonawców:

– Wykonawca może zaprezentować 2 utwory wyłącznie w języku polskim (całościowy występ artysty/artystów na scenie nie może przekraczać 10 minut). W przypadku artystów niepełnosprawnych dopuszcza się prezentacje do 15 min.
– Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt i z własnymi instrumentami.
– Udział Wykonawcy w Festiwalu jest bezpłatny. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu praw autorskich do koncertów festiwalowych (programy radiowe i telewizyjne, publikacje audio i wideofoniczne) oraz oświadczą, że swoim występem nie narusza praw autorskich osób trzecich.

10. Jury przyznaje nagrody pieniężne dla wykonawców części konkursowej Festiwalu. Pula nagród pieniężnych XI Festiwalu wyniesie 2 000,00 zł. Dla zespołów niepełnosprawnych przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają okazjonalne dyplomy i upominki, a wśród publiczności zostaną wylosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureaci zostaną poproszeni o zaprezentowanie swoich utworów podczas festynu parafialnego w dniu 10 czerwca 2018 r.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji występów festiwalowych na nośnikach audio-video, rozpowszechniania i publikacji nagrań w radio i TV oraz wydania na nośnikach DVD lub CD.

12.Wykonawca zezwala organizatorom na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Festiwalu (baza danych).

13. Organizatorzy zapewniają wykonawcom: nagłośnienie, próbę akustyczną w dniu występu, wyżywienie, napoje, garderobę, oraz w sytuacji uzasadnionej również nocleg.

14. Karty zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 04 czerwca 2018 r. do godz. 15.00: listem na adres: 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Wileńska 34, fax: 41 252 91 00 lub e-mail ostrobramska@ostrobramska.pl. Dodatkowe informację będą dostępne pod numerem telefonu 41 253 88 00 lub na stronie www.ostrobramska.pl

Prosimy o zapoznanie się z powyższym regulaminem i potwierdzenie jego akceptacji podpisem na zgłoszeniu.

 

Biuro Festiwalu

 

Do pobrania: karta zgłoszenia