Święta Wielkanocne prowadzą nas do Źródła Życia.
Zanurzeni w Jego Miłości doświadczamy niezliczonych
Darów Bożego Miłosierdzia.

Chrystus sprawia, że i my możemy powstać do nowego życia,
pełnego prawdziwej radości i pokoju. Nie lękajmy się.
Otwórzmy szeroko nasze serca, by stały się Wieczernikiem,
do którego przychodzi Zmartwychwstały Pan.

Niech Zmartwychwstały Chrystus Wam błogosławi i umacnia
w dawaniu świadectwa pięknego chrześcijańskiego życia,
przepełnionego Wiarą, Nadzieją i Miłością.

ks. prał. Jerzy Karbownik – Kustosz Sanktuarium
Księża Współpracownicy
i Siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezusa