Uroczystość Trójcy Świętej
    Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jezus stał się człowiekiem z miłości do nas. Przyszedł, aby nas zbawić. By jednak Jego dar rzeczywiście zaowocował w człowieku zbawieniem,...
Czytaj więcej
Wniebowstąpienie Pańskie
    Wiara to nie nostalgiczne wspominanie przeszłych wydarzeń, lecz pełne dynamiki podążanie naprzód. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa wyrywa nas z tego letargu, w którym często sami się pogrążamy, będąc przekonani,...
Czytaj więcej
Duch Pocieszyciel światłem na drodze mojego życia
    Początki głoszenia Ewangelii nie były łatwe: prześladowania, niechęć i wrogość ze strony Żydów i pogan mogły wydawać się przeszkodą dla uczniów Chrystusa w ewangelizacji świata. Otrzymali jednak w...
Czytaj więcej
Zawierzmy i zaufajmy Jezusowi
    Modlitwa uczy nas wyruszania z bezpiecznych miejsc w nieznane. Byli tego świadomi Apostołowie, dlatego stwierdzili, że nie jest rzeczą słuszną, aby zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Kolejną...
Czytaj więcej
Dar sakramentu kapłaństwa
    Stajemy w atmosferze radości przed ołtarzem Pana. Gromadzi nas sam Chrystus na słuchaniu Słowa Bożego i łamaniu Chleba. Zatem jesteśmy wspólnotą zgromadzoną na cześć Pana w Jego Imię....
Czytaj więcej
Emaus
    Każdy ma swoje Emaus, do którego zdąża. Dobrze jest z kimś w drodze porozmawiać, podzielić się swoją codziennością, Kim jest ten kto idzie obok Ciebie, kto uważnie wysłucha,...
Czytaj więcej
Niedziela Miłosierdzia Bożego
16 kwietnia o godz. 15.00 zapraszamy do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Ostrobramskim oraz wspólnego świętowania na hali sportowej
Czytaj więcej
Zmartwychwstanie Pańskie
    Maria Magdalena nie została sama z doświadczeniem pustego grobu. Pobiegła do Piotra i Jana. A oni razem poszli zobaczyć, jak to naprawdę jest. Cóż można samemu począć w...
Czytaj więcej
Triduum Paschalne
„Rozpoznajcie w tym chlebie Ciało,które zawisło na krzyżu, a w kielichu Krew, która wypłynęła z boku” (Św.Augustyn)   Zapraszamy do uczestnictwa
Czytaj więcej