Wiara jest procesem, drogą
Wiara w Jezusa nie przychodzi uczniom łatwo, nie staje się pełna i prawdziwa w jednym momencie. Wiara jest procesem, drogą. Wystarczy sobie przypomnieć ich pierwszą reakcję na świadectwo niewiast wracających...
Czytaj więcej
Niedziela Miłosierdzia
    Jest jakaś desperacja w tych słowach Tomasza: Jeśli nie włożę palca, jeśli nie włożę ręki. Nie dość, że wszyscy siedzieli zamknięci, bo się bali Żydów, a Tomasz miał...
Czytaj więcej
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Zmartwychwstał Pan. Prawdziwie Zmartwychwstał.
Czytaj więcej
Niedziela Męki Pańskiej
Czemu arcykapłani i uczeni w Piśmie chcą podstępnie ująć i zabić Jezusa? Jakie emocje towarzyszą tej decyzji?
Czytaj więcej
Chęć dobrego przeżycia Wielkiego Postu
„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Czytaj więcej
Droga do świętości
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Czytaj więcej
Wciąż się nawracajmy
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd...
Czytaj więcej
Góra Przemienienia
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden...
Czytaj więcej
Wielki post czasem nawrócenia, umocnienia wiary i zbliżenia się do Boga
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Czytaj więcej
Bądźmy chrześcijanami o wrażliwych sercach
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:...
Czytaj więcej