Dążmy do prostoty
    XIV Niedziela zwykła przekazuje nam w swej liturgii słowa wiele pięknych treści. Święty Paweł zachęca nas byśmy żyli nie według ciała ale według Ducha. Niezwykle jest to trudne,...
Czytaj więcej
Szczególne wezwanie
    Koronacja Obrazu Matki Miłosierdzia jest naszym wspólnym, a także dokonanym przez każdego indywidualnie, przyjęciem zobowiązania: poszerzamy nasze serca przez świadczenie miłosierdzia i modlitwę do Matki Miłosierdzia. Świadczenie miłosierdzia...
Czytaj więcej
XVIII rocznica koronacji Matki Bożej Ostrobramskiej
DZIĘKUJMY WSPÓLNIE ZA DAR KORONACJI MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ 1 lipca br. godz. 18.00   Ukoronowana Patronko naszej Małej Ojczyzny  módl się za nami!
Czytaj więcej
Boże znaki…
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub,...
Czytaj więcej
Dziwny jest ten świat…
A potem przychodzi Jezus i mówi: pójdź za Mną. I Mateusz idzie. A jeszcze potem zostanie jednym z Dwunastu i napisze Ewangelię, której fragment czytamy dziś w liturgii.
Czytaj więcej
Uroczystość Trójcy Świętej
    Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jezus stał się człowiekiem z miłości do nas. Przyszedł, aby nas zbawić. By jednak Jego dar rzeczywiście zaowocował w człowieku zbawieniem,...
Czytaj więcej
Wniebowstąpienie Pańskie
    Wiara to nie nostalgiczne wspominanie przeszłych wydarzeń, lecz pełne dynamiki podążanie naprzód. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa wyrywa nas z tego letargu, w którym często sami się pogrążamy, będąc przekonani,...
Czytaj więcej
Duch Pocieszyciel światłem na drodze mojego życia
    Początki głoszenia Ewangelii nie były łatwe: prześladowania, niechęć i wrogość ze strony Żydów i pogan mogły wydawać się przeszkodą dla uczniów Chrystusa w ewangelizacji świata. Otrzymali jednak w...
Czytaj więcej
Zawierzmy i zaufajmy Jezusowi
    Modlitwa uczy nas wyruszania z bezpiecznych miejsc w nieznane. Byli tego świadomi Apostołowie, dlatego stwierdzili, że nie jest rzeczą słuszną, aby zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Kolejną...
Czytaj więcej