Wydarzenie Kategoria: Kazania

Zróbcie, cokolwiek wam powie
    Maryja działa przez swoje ludzkie macierzyństwo, aby Serce Boże, wrażliwe dotąd na sposób Boży, uwrażliwić na sposób ludzki, aby Sercu Słowa Przedwiecznego nadać wrażliwość serca Jezusa Chrystusa. Przez...
Czytaj więcej
Komunia-Uczestnictwo-Misja
    Pan Jezus najpierw objawił się pasterzom i mędrcom, którzy w swoich darach wyznali Jego bóstwo i człowieczeństwo. Teraz w Jordanie, gdy przyjmuje chrzest od Jana, Bóg Ojciec w...
Czytaj więcej
Światowy Dzień Pokoju
Papież zaproponował, aby na całym świecie początek nowego roku kalendarzowego uczczono jako Dzień Pokoju: "Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, obchody...
Czytaj więcej
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
Popatrzmy na Maryję z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy dowiedziała się od anioła, że Elżbieta jest w stanie błogosławionym już od sześciu miesięcy, wybrała się w kilkudniową podróż, przyszła do Elżbiety i...
Czytaj więcej
Królowo Różańca Świętego – módl się za nami
    … w każdym objawieniu Matka Boża wzywa nas, a nawet prosi by odmawiać różaniec… Nowenna do Królowej Różańca Świętego zwana potocznie Nowenną POMPEJAŃSKĄ jest najpiękniejszą odpowiedzią na Jej...
Czytaj więcej
Odmawiajmy różaniec
    Patronką Adwentu jest Matka Boża, która często objawiając się na ziemi prosiła, aby odmawiać różaniec. Za tydzień, 12 grudnia przybędzie do naszej wspólnoty parafialnej człowiek, który na wszystkich...
Czytaj więcej
Tęsknota za Zbawicielem
    W czasie Adwentu myślimy o przyjściu Chrystusa, które dokona się za cztery tygodnie! Przyjścia Jezusa potrzebuje każdy z nas. W wymiarze duchowym wypełnia się ono zgodnie z naszą...
Czytaj więcej
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa...
Czytaj więcej
Uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej
    Ks. bp Edward Materski, kiedy występował do Ojca Świętego Jana Pawła II, z prośbą o ogłoszenie Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Bożej Miłosierdzia Patronką chciał, byśmy Jej zawierzyli nasze...
Czytaj więcej