Dzisiejszą uroczystością, nazywaną w Polsce Zielonymi Światkami, kończy się okres Wielkanocny. Kościół modlił się, aby Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Otwórzmy się na Jego działanie i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Pomoc ta jest oczyszczającą siłą, która uwalnia nas od grzechu. Jest źródłem różnych darów, umiejętności, funkcji i zadań obecnych w Kościele. Jest jednością w miłości, która łączy Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa.

 

ks. Marek Porczyński COr

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.