Uprzedzenie wobec Pana Jezusa nie pozwoliło mieszkańcom Nazaretu uwierzyć w Niego. Jakie to charakterystyczne dla współczesności. Jakże wielu żywi uprzedzenia wobec Kościoła, księży, ludzi wierzących. Mó­wią: „Oni są tak samo grzeszni jak my, a może nawet bardziej. Dlaczego Kościół rości sobie prawo, by nas pouczać? Dlaczego przypisuje sobie znajomość prawdy? Przecież współ­czesna nauka w tak wielu punktach zajmuje odmienne stanowisko od tego, którego naucza Kościół, zwłaszcza w dziedzinach dotyczących człowieka”.

Mądrość, którą przyniósł Jezus w swoim orędziu, i moc nie są pochodzenia ludzkiego. Mieszkańcy Nazaretu znali Jezusa 30 lat, ludzkość zna Go już dwa tysiące lat. Była świadkiem, jak ludzie, którzy Mu uwierzyli, byli zdolni do największego heroizmu i największej miłości, jak życie pojedynczego człowieka i ca­łych społeczności, oparte na nauce Ewangelii, było pożyteczne nie tylko z perspektywy zba­wienia, lecz również w doczesności.

ks. Jerzy Karbownik

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.