Czy staramy się traktować ją jako dzień poświęcony Bogu i rodzinie? Pismo święte podkreśla, że przykazanie dotyczące świętowania dnia Pańskiego wiąże się nie tylko z tajemniczym odpoczynkiem Boga po dniach stwórczego działania, ale także z wybawieniem, jakie Bóg ofiarował Izraelowi przez wyzwolenie go z niewoli egipskiej. Bóg, który odpoczywa siódmego dnia, radując się swoim stworzeniem, jest tym samym Bogiem, który objawia swą chwałę, wyzwalając swe dzieci z ucisku faraona. Papież Innocenty I pisał, że my jako chrześcijanie „świętujemy niedzielę, aby wspominać chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa nie tylko w dzień Wielkanocy, ale każdego tygodnia”. Dlatego tak bardzo ważne jest znajdywanie czasu i chęci, by uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Istotą niedzieli jest odpoczynek fizyczny, ale i duchowy. Znajdujmy czas dla Boga i dla najbliższych.

ks. Mateusz Nowak

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.