Na drodze naszego życia

staje dzisiaj Chrystus Zmartwychwstały

jako Zwycięzca śmierci, piekła i szatana.

Życzę, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego

przeżywane z Bogiem w sercu, napełniały pokojem,

umacniały w dobrym, zawsze budziły ufność,

niosły światło w życie rodzinne i zawodowe.

Niech Matka Jezusa Chrystusa

pomoże nam głęboko i owocnie przeżyć

tajemnicę Zmartwychwstania.

Z darem modlitwy

Ks. Prałat Jerzy Karbownik – Kustosz Sanktuarium

wraz z Księżmi Współpracownikami

i Siostrami Elżbietankami Cieszyńskimi

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.