Święta wielkanocne to święta paschalne. Pascha dokonana w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym oznacza dla każdego człowieka obdarowanego łaską odkupienia, przejście ze śmierci do życia, z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. W życiu i świadomości apostolskiej uczniów dokonuje się również szczególne przejście. Mistrz i Nauczyciel, który ich powołał, żył razem z nimi, kształtował ich serca, nauczał, czynił cuda i umarł na krzyżu, teraz, tak jak wcześniej zapowiadał  objawia się jako zmartwychwstały, rozmawiający i wyjaśniający Pisma, wchodzący mimo drzwi zamkniętych, pokazujący swoje rany, spożywający posiłek i pytający o miłość.

To doświadczenie prowadzi uczniów do postawy wierności i odważnego świadectwa o prawdzie, którą przyjęli i w pełni poznali. Niech prowadzi również nas do paschalnej przemiany, odnowy i umocnienia w wierze, nadziei i miłości.

 

ks. Łukasz Zieliński

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.