Źródło zdjęcia: https://liturgia.wiara.pl/doc/4260653.Ja-i-Trojca-Swieta

 

Najdoskonalsza jedność i miłość. Mądrość stwarzająca, zbawiająca i uświęcająca. Początek i cel historii zbawienia. Tajemnica Trójcy Świętej to jedna z najważniejszych i najtrudniejszych prawd wiary, kształtująca duchowość chrześcijańską. Zapisana przez Chrystusa w znaku krzyża określa każdą modlitwę, liturgię, błogosławieństwo i apostolstwo. Objawiona zostaje w biblijnej scenie chrztu Syna Bożego w Jordanie, gdzie słychać głos Ojca i widać obecność Ducha w postaci gołębicy.

„Tajemnica ta, przerastająca nas w sposób nieskończony, jest również – jak uczył Jan Paweł II – rzeczywistością bardzo nam bliską, ponieważ znajduje się u źródeł naszego bytu. W Bogu bowiem »żyjemy, poruszamy się i jesteśmy«” (Dz 17, 28) W głębiach naszego jestestwa, gdzie nie dociera nawet nasze spojrzenie, dzięki łasce jest obecny Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden Bóg w trzech Osobach. Tajemnica Trójcy, w żadnym wypadku nie będąca suchą prawdą przekazaną naszemu rozumowi, jest życiem mieszkającym w nas i nas wspierającym”.

ks. Łukasz Zieliński

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.