Noc niech będzie jak dzień upragniony
Gdy się Jezus rodzi między nami
Cisza, pokój, zwierzęta życzliwe
I na ziemi ten kawałek nieba.
W zwykłym żłobie, w środku Twego serca.
Czy nie tego właśnie Ci potrzeba?

Niech Boże Dzieciątko wskaże nam jak pełnić Bożą wolę,
aby przyczynić się już teraz do budowania
Bożego królestwa sprawiedliwości,
światłości i pokoju.
Czytelnikom, Sympatykom
i Współpracownikom
wielu łask Bożych
życzy

Redakcja Tygodnika
„Ostra Brama nad Kamienną”