Wpatrując się w postać miłosiernego Samarytanina, dziękujemy za dar chrześcijaństwa, które również, a może szczególnie dzisiaj, pozwoliło nam pochylić się z miłością i solidarnością nad naszymi ukraińskimi sąsiadami, otworzyć im  drzwi naszych domów, szkół i szpitali, i próbować ukoić rany zadane okrucieństwem wojny i bestialstwem napaści na domy, szkoły, szpitale, kościoły i uprawne pola, które do tej pory gwarantowały chleb milionom ludzi.

Bycie dobrym i miłosiernym powinno cechować każdego człowieka, niezależnie od wiary czy niewiary w Boga. To naturalne przykazanie nie przekracza naszych możliwości ani nie jest poza naszym zasięgiem. Ono jest tak bardzo blisko nas, w zasięgu ręki, w zasięgu słowa, w zasięgu serca. To głos sumienia, którego nie można nie usłyszeć, księga Powtórzonego Prawa podaje dziś tekst: Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiemSłowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.

 

ks. Mateusz Nowak

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.