Można odnieść wrażenie, że słowa dzisiejszej Ewangelii nie odnoszą się do większości z nas, gdyż jest tu raczej mowa o powołaniu kapłańskim bądź zakonnym.

Dziś usłyszeliśmy pierwsze kazanie Jezusa wygłoszone do ludu: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Słowa „czas się wypełnił” oznaczają, że w Jezusie wypełniły się wszystkie starotestamentalne zapowiedzi i obietnice Boże dotyczące zbawienia człowieka. W Jezusie Bóg objawił człowiekowi pełnię swojej miłości. Jezus stał się jedynym Zbawicielem i Odkupicielem. Słowa: bliskie jest królestwo Boże znaczą, że blisko jest Bóg, który pragnie nas zbawić, czyli wyzwolić z niewoli grzechu.

ks. Marek Porczyński COr

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.