Źródło zdjęcia: www.ekai.pl

 

Modlitwę Pańską, bo tak inaczej nazywane jest „Ojcze nasz” odmawiamy przynajmniej raz dziennie. Składa się ona z siedmiu próśb.

  1. Święć się imię Twoje – prośba, by Bóg był na pierwszym miejscu w naszym życiu i by z szacunkiem wymawiano Jego Najświętsze Imię;
  2. Przyjdź królestwo Twoje – prośba o panowanie Boga tu i teraz i by Jego moc objawiała się na ziemi;
  3. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi – prośba, by na ziemi, tak samo jak w niebie wszystko szło zgodnie z Bożym planem;
  4. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj – Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra prosimy  o rzeczy, które są nam niezbędne do życia;
  5. Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom – ta prośba pokazuje, że nie wystarczy pojednać się z Bogiem w spowiedzi; żeby żyć z Nim w prawdziwej przyjaźni potrzebne jest pojednanie z drugim człowiekiem;
  6. Nie wódź nas na pokuszenie – to prośba o to, by Bóg był z nami w czasie różnych prób, trudności i pokus;
  7. Zbaw nas ode złego – to prośba do Boga, by zniszczył moce zła w naszym życiu.

Modlitwę kończymy słowem AMEN, które w języku hebrajskim znaczy: niech się stanie. To potwierdzenie siedmiu próśb, które jako dzieci kierujemy do naszego Ojca w niebie.

ks. Mateusz Czernik

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.