Niedziela jest Dniem Pańskim, poświęconym Bogu. W sposób najdoskonalszy wielbimy Go przez uczestnictwo we Mszy św. W dzisiejszą niedzielę Chrystus Pan w swoim Słowie stawia każdemu z nas bardzo ważne pytanie: „ A wy za kogo Mnie uważacie?”. Za kogo ty Mnie uważasz? To pytanie odnosi się do ludzi każdego wieku, do każdego człowieka żyjącego dziś. Jest ono tym ważniejsze, że obecnie toczy się walka o Boga w życiu społeczeństw i każdego człowieka. Dostrzegamy tę walkę zwłaszcza wtedy, gdy poniża się, a nawet ośmiesza figurę Pana Jezusa dźwigającego krzyż przed Bazyliką Świętokrzyską w Warszawie, czy obraz naszej Matki i Królowej obrazoburczo przyozdobiony tęczowymi barwami.

Patrząc na te zniewagi Jezusa i Maryi – czy serce nasze krwawi z bólu? Jaka jest nasza reakcja? W tych sytuacjach mamy dać odpowiedź na pytanie Chrystusa: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. A ty za kogo Mnie uważasz?

Niedziela jest najlepszym dniem, aby odpowiedzieć Mistrzowi z Nazaretu na Jego pytanie. Tę odpowiedź muszę dać dziś, ale tę odpowiedź muszę dawać w następne niedziele i przez całe życie.

 

ks. Czesław Murawski

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.