Pan Jezus najpierw objawił się pasterzom i mędrcom, którzy w swoich darach wyznali Jego bóstwo i człowieczeństwo. Teraz w Jordanie, gdy przyjmuje chrzest od Jana, Bóg Ojciec w obecności Ducha  mówi, że On jest Synem umiłowanym, w którym ma upodobanie. Wreszcie na weselu w Kanie Galilejskiej, czyniąc pierwszy cud ukazuje oblubieńczą miłość Boga, a Jego Matka potwierdza ją słowami „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.

Jezus – Odwieczne Słowo Ojca rozpoczynając publiczną działalność sam teraz objawia swoje mesjańskie posłannictwo. Człowiekowi potrzebującemu zbawienia przynosi wolność, przejrzenie i czas łaski.  „Ochrzczeni – jak uczy nas Katechizm – odrodzeni przez chrzest jako synowie Boży, zobowiązani są do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła i uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności Ludu Bożego.” (KKK 1270).

 

ks. Łukasz Zieliński

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.