Bogarodzico Dziewico, Maryjo, Królowo Polski i Królowo Różańca świętego!
Oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace, radości i cierpienia.
Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie sprawy,
które każdego dnia w modlitwie różańcowej
polecam Bogu przez Twoje, Matko, wstawiennictwo.
Pragnę razem z Tobą kontemplować oblicze Chrystusa,
aby już teraz radować się i cierpieć
razem z Nim w tajemnicach
radosnych i bolesnych, aby słowem
i czynem budować Królestwo Boże
w tajemnicach światła,
a w tajemnicach chwalebnych
spodziewać się nagrody nieba.
Maryjo, pomóż mi wiernie spełniać
zobowiązania wynikające z przynależności do Żywego Różańca
i coraz bardziej kochać Twojego
Syna i Ciebie. Amen.
Królowo Różańca Świętego
– módl się za nami.