Rzecznikiem nazywamy osobę, która wypowiada się w czyimś imieniu, względnie wstawia się w imieniu kogoś w jakiejś sprawie. I tak w zależności od jakości spraw mamy rozmaitość rzeczników: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Interesu Publicznego. Do owych rzeczników św. Jan Ewangelista każe nam zaliczyć również Rzecznika wobec Boga.

Kto nim jest? Jezus Chrystus! Nazwanie Jezusa rzecznikiem nawiązywało doznanej w Piśmie Świętym funkcji „protektora”, „orędownika” czy „obrońcy sądowego”. Taką rolę spełniał nieraz sam Bóg, wstawiając się za swoim ludem przed pogańskimi narodami. Zadanie rzecznika pomiędzy ludem a Bogiem w narodzie wybranym spełniali patriarchowie, prorocy, kapłani czy lewici, którzy w różnych sprawach wstawiali się za nim u Niego.

Jezus, ze względu na to kim był i czego dokonał, okazał się jedynym, najważniejszym i najskuteczniejszym ze wszystkich rzeczników i to po wszystkie czasy. Na Jego interwencje możemy liczyć i my, i to w tak istotnej sprawie jak świadomość grzechu, który nas wobec Boga onieśmiela, a może nawet i od Niego oddala. Dlatego św. Jan przypomina, że idealnie byłoby, gdybyśmy nie grzeszyli, ale skoro jest to niemożliwe ze względu na ułomność naszej natury, nie wolno nam zapominać, że: mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.