Najświętsza Dziewico z Karmelu!

 

Osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki
miasta o wsie, łańcuchy gór i morze,
mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci,
starców i chorych, sieroty i cierpiących,
wiernych synów Kościoła i zabłąkane owce.

 

św. Jan Paweł II