Synowie Zebedeusza w królestwie Bożym chcą być jak najbliżej swojego Mistrza. Odpowiedź Jezusa jest wstrząsająca: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Czy możecie być z Jezusem w opuszczeniu, w osamotnieniu, w krzyżu, w śmierci, i dopiero po tym wszystkim – w chwale? Czy prosząc o dar bliskości, zdaję sobie z tego sprawę?

Nie jest łatwo zrozumieć człowiekowi, że życie to nieustanna służba. Sam Jezus nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Uczmy się od naszego Pana tej służebnej postawy, która przyniesie nam wiele radości.

 

ks. Marek Porczyński