W liturgii tego pierwszego dnia roku rozbrzmiewa potrójne błogosławieństwo: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26). Oblicze Boga możemy kontemplować, jeśli stało się widzialne, jeśli objawiło się w Jezusie: to On jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. I to także dzięki Maryi Pannie, której największy tytuł obchodzimy dzisiaj – tytuł, dzięki któremu uczestniczy Ona w sposób wyjątkowy w dziejach zbawienia: bycie Matką Boga. W Jej łonie Syn Najwyższego przybrał nasze ciałotak, iż my możemy oglądać Jego chwałę, odczuwać Jego obecność jako Boga z nami.

Rozpoczynamy więc nowy rok, kierując spojrzenie na Oblicze Boga, które objawia się w Dzieciątku z Betlejem i na Jego Matkę Maryję, która przyjęła z pokornym całkowitym oddaniem plan Boży. Dzięki Jej wielkodusznemu „tak” pojawiła się na świecie prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka i została przed nami otwarta na nowo droga pokoju.

 

(papież Benedykt XVI)

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.