Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Niedziela Palmowa była dla Pana Jezusa wielkim bólem?

Wie­dział, że ci, którzy rzucali palmy, rozpościerali płasz­cze, za chwilę będą żądali Jego śmierci i zamiast „Ho­sanna” będą wołali „Ukrzyżuj Go!”

Poza tym Jezus nigdy nie chciał być ogłaszany kró­lem ziemskim. Zawsze tego unikał. Raz jeden zgodził się. Dlaczego? Aby potem pokazać, że Mu na tym wca­le nie zależy. Nie po to przyszedł na świat, żeby być królem ziemskim.

ks. Jan Twardowski

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.