Każdego roku w Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, kiedy to na ulicach stolicy słano gałązki palmowe, aby jak najlepiej uczcić wjazd króla, Mesjasza. Tego dnia w kościołach czytana jest Męka Pańska, bo to ona nadaje temu tygodniowi szczególny wymiar. Wszystko po to, aby zachęcić wiernych do szczególnego przeżycia tych dni. W Niedzielę Palmową zwykle nie ma kazań. Z jednej strony tekst Męki Pańskiej sam w sobie jest bardzo wyraźny, mocny i dość długi. Z drugiej w ten dzień i przez cały Wielki Tydzień nie chodzi o to, aby padało dużo słów. Chodzi bardziej o to, by zaprosić wiernych do osobistego zaangażowania się w to, co się zdarzyło.

Przynosimy dziś do kościoła palmy: nie tylko na pamiątkę dawnych wydarzeń, ale też po to, abyśmy sami stali się ich uczestnikami.

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.