Źródło zdjęcia: episkopat.pl

 

Oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie,
poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie
naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa.
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata,
uznajemy Twe Panowanie nad Polską
i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie […]
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze
na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego
aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia
i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu
świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie
– na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości
i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

(fragment Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana)