Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem Panem. Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego czasownika „advenio – przychodzę, przybywam”. Tym, który przychodzi jest Zbawiciel świata – Jezus Chrystus. To ważny etap przygotowania na to spotkanie przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego uczestniczymy w rekolekcjach, które w naszej parafii będą się odbywały za tydzień w II Niedzielę Adwentu i przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania (codziennie w godzinach 7.00-8.30, 11.00-13.00 i 16.30-18.00).

Naszymi przewodnikami w czasie adwentu są: Najświętsza Maryja Panna, prorok Izajasz oraz św. Jan Chrzciciel. Pięknym znakiem podkreślającym rolę Matki Bożej w historii oczekiwania na przyjście Zbawiciela na ziemię – są „roraty”. Roraty to Msze Święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane w zasadzie wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desuperSpuśćcie rosę, niebiosa. W czasie Rorat widzimy przy ołtarzu dodatkową świecę ozdobną, „roratkę”, która symbolizuje obecność Maryi.

W naszym Sanktuarium roraty odprawiane są codziennie o godz. 6.00, dla dzieci we wtorki, czwartki i soboty o godz. 18.00. 

 

Z Listu Pasterskiego na I Niedzielę Adwentu

 

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.