Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

2 listopada – we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (tzw. Dzień Zaduszny) można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmó­wienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Aby uzyskać odpust zupełny za zmarłych, należy też spełnić zwykłe warunki odpustu zupełnego. Są to:

    • stan łaski uświęcającej (niekoniecznie zawsze spowiedź)
    • przyjęcie Komunii Świętej
    • modlitwa w intencjach, które na każdy mie­siąc wyznacza Ojciec Święty (nie trzeba ich znać, wystarczy wzbudzić taką intencję)
    • wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Każdego dnia można zyskać jeden odpust zupełny i ofiarować za jedną osobę zmarłą cierpiącą w czyśćcu.

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.