Liturgia słowa ukazuje nam prawdę, że ważniejszy od litery Prawa jest duch miłości Boga i bliźniego. Papież Jan Paweł II uczył: „Chrystus jest kluczem do zrozumienia Pisma […] prowadzi do wypełnienia Bożych przykazań, zwłaszcza przykazania miłości bliźniego, nadając jego wymaganiom charakter wewnętrzny i bardziej radykalny: miłość bliźniego wypływa z serca, które kocha i które – właśnie dlatego, że kocha – gotowe jest spełniać w życiu najwyższe wymagania. Jezus wskazuje, że przykazań nie można traktować tylko jako progu minimalnych wymagań, którego nie należy przekraczać, ale raczej jako otwartą drogę do doskonałości moralnej i duchowej […]”. Wypełnienie Bożych przykazań i nauki ośmiu błogosławieństw prowadzi do udziału w niezbadanej ludzkim doświadczeniem nagrodzie – w rzeczywistości nieba. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują – zauważa św. Paweł. Prawdziwą mądrość zdobywa się więc przez postawę miłości, która prowadzi do wolności, związanej zawsze z prawdą i dobrem.

ks. Łukasz Zieliński

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.