Dzisiejsza niedziela przypomina chrześcijanom na całym świecie ich własny chrzest. W momencie tego sakramentu, kiedy przynieśli nas rodzice do kościoła, spłynęła na nas wielka łaska Chrystusa, otrzymaliśmy wielką godność, a jednocześnie poważne zadanie. Staliśmy się dziećmi Boga. Św. Leon Wielki, papież, o chrzcie mówił: „Poznaj swoją godność chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest krew Chrystusa”.

Sakrament chrztu zapoczątkował nasze życie w łasce. Nie zapominajmy o tym i nie traktujmy tego sakramentu jako obrzęd, który po prostu trzeba było wykonać, lub trzeba wykonać jeśli mamy noworodka w rodzinie. Jest to szczególny moment w życiu każdego z nas, kiedy Bóg mówi do nas: Jesteś moim synem / Jesteś moją córką. Jako niemowlaki tego nie rozumiemy. Potrzeba nam wielkiej wiary w działanie tego sakramentu, który do końca życia zaznacza naszą przynależność do Boga. Dziękujmy dziś za ten sakrament, za kapłana, który nam tego sakramentu udzielił, za naszych rodziców i chrzestnych.

 

ks. Mateusz Nowak

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.