Źródło zdjęcia: https://lumoproject.com/

 

W naszym codziennym życiu mamy wiele spotkań. Wiele z nich jest zaplanowanych, a część spontanicznych. Każde spotkanie wywołuje w nas pewne reakcje. Poprzez spotkania kształtują się również nasze relacje osobowe. Jest jednak jedna relacja najważniejsza, na której opierają się pozostałe. Chodzi o osobistą relację z Bogiem.

W dzisiejszej liturgii słowa możemy zobaczyć dwie zupełnie różne postawy wobec Boga, wobec Jego Słowa. Wielokrotnie reakcją na słowo Boże jest co najmniej lekceważenie, potem niechęć i na koniec agresja. Słowo Boże domaga się od nas jasno sprecyzowanej reakcji. Trzeba opowiedzieć się po jednej ze stron. Jak pokazuje Biblia, nie zawsze przyjmowano słowo Boże chętnie i z otwartością. W wielu sytuacjach budziło ono opór, czasem bardzo zdecydowany. Jednak nie należy się tego obawiać, ponieważ Bóg jest mocniejszy od wszystkich przeciwności.

ks. Marek Porczyński

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.