Zgodnie ze świętymi Ojcami, wszyscy jednomyślnie uczymy wyznawać,
że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały
w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, współistotny Ojcu co do Bóstwa
i współistotny nam co do człowieczeństwa, przed wiekami zrodzony z Ojca co do Boskości,
w ostatnich czasach narodził się co do człowieczeństwa z Maryi Dziewicy, Matki Bożej,
dla nas i dla naszego zbawienia. Nie wolno dzielić Go na dwie osoby ani rozróżniać w Nim dwóch osób,
ponieważ jeden i ten sam jest Syn, Jednorodzony, Bóg, Słowo i Pan Jezus Chrystus,
zgodnie z tym, co niegdyś głosili o Nim Prorocy, o czym sam Jezus Chrystus nas pouczył i co przekazał nam Symbol Ojców.
(Z nauczania Soboru Chalcedońskiego)

Bóg, który stwarza i zbawia świat przez swoje Słowo, Syna Bożego, który stał się człowiekiem nadaje szczególną moc słowu człowieka, który głosi Ewangelię, sprawuje sakramenty, realizuje swoje życiowe powołanie i dąży do poznania prawdy. Dzisiejsza niedziela zaprasza nas, aby słowa postanowień z adwentowej spowiedzi, słowa świątecznej życzliwości i wigilijnych życzeń potwierdzać każdego dnia Nowego 2021 Roku.

ks. Łukasz Zieliński

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.