„Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico,
Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo!(…)
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności
Bogu, Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu
posłannictwu Narodu, obmytego w wodach Chrztu świętego (…)
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy (…)
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie
wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego
Pasterzom. (…) Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej
mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego
Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym
osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym (…)”.

Jasnogórskie Śluby Narodu złożone przez
Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego
i polskich biskupów, stale aktualne w swoim przesłaniu,
są szczególnym programem i zadaniem jubileuszowego
roku odzyskania niepodległości. Ich wypełnienie
to najlepszy znak naszej wdzięczności Bogu za dar
Najświętszej Maryi Panny, Jej przedziwną pomoc i obronę.